ZZM > Medical > Kontakt


Kontakt

Telefon: +420 532 303 555
E mail: medical@zzm.cz

Provozní doba administrativy je od 7 hod do 15.30 hod.
Provozní doba skladu je od 6 hod do 17 hod.

Jordánová Helena – obchodní zástupkyně, telefon: +420 532 303 581, +420 728 782 799, email: jordanova@zzm.cz
Knapová Hana, Mgr. – kvalifikovaná osoba,reklamace, telefon: +420 532 303 557, knapova@zzm.cz
Kousalíková Markéta – vedoucí odbytu obchodu, telefon:+420 532 303 539, kousalikova@zzm.cz